Oversigt

Almindelige diagnoser
Ulralydsundersøgelser
Vulva / perineum
Vulva / perineum post partuum
Vagina
Vagina: cele, prolaps, inkontinens
Cervix
Uterus, -tomi
Uterus, -skopi
Uterus, transcervicalt uden hysteroskopi
Uterus, transcervicalt med hysteroskopi
Uterus, fødsel
Salpinges, -tomi
Salpinges, -skopi
Ovarierne, -tomi
Ovarierne, -skopi
Ovarierne, andet
Urethra, inkontinens
Urethra, andet
Urethra, diagnostik
Vesica / urether
Vesica / urether, udredning
Infertilitet
Andet
Komplikationer og reoperationer

Tilbage til indledningen

E-mail gynobs@hvh.regionh.dk