Operationskoder
(opdeling efter topografi og op.metode)