image24.jpg - 14539,0 K
S-hCG niveau og ambulant observation / indlæggelse:

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling